Текст песни БС & Сайзана Сюрюн - Чугле сени сонургаар мен

Сактыр сен бе сургуул тургаштын-на
салымывыс кадып алдывыс чоп
Чаптанчыг чурталганы тудар дээш
чангыс эвес бергелерни эртивис чоп
Хой-ле чылдар оон бээр ам эрте берген
Хорек чурек ханызында чугле сен
Хорек чурек ханызында чугле сен

Ак платье кедер сен бе?
Амырагым болур сен бе?
Аас-кежиктиг ажы-толдуг
ог-буле болур бис бе?
Эргимим болур сен бе?
Эки-бака чарылбас
ог-буле болур бис бе?

чугле сени сонургаар мен
чурекейим чартыы сен мээн эжим
чараш уруг дангына
часыгбайым мэээн ынаам сен эжим
II
Мурнувуста аас-кежик оорушку
мурнувуста чайыналчак чедиишкиннер
мунгаралдар хомудалдар ынай турзун
Мун-мун сылдыс чугле биске чырып турзун
Ам бо хунде аравыста найырал
ам бо хунде аравыста байырлал
ийи чурек ынакшылы соп чорзун
идегелдин хуну бо болзун

Ак платье кедер сен бе?
Амырагым болур сен бе?
Аас-кежиктиг ажы-толдуг
ог-буле болур бис бе?
Эргимим болур сен бе?
Эки-бака чарылбас
ог-буле болур бис бе?

чугле сени сонургаар мен
чурекейим чартыы сен мээн эжим
чараш уруг дангына
часыгбайым мэээн ынаам сен эжим

Понравился текст песни? Поделись с друзьями:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

* Нажимая на кнопку "Отправить комментарий" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.